مناقصه انجام عملیات اسکن اوراق پرونده های منابع آب زیر شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۵۰۰۰۰۳۳
کد آریاتندر : ۹۸۱۰۰۱۹۶۸۵۲۴۰
انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات اسکن اوراق پرونده های منابع آب زیر زمینی مجاز و فاقد پروانه (فرم یک) در محدوده استان تهران
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۸۷,۲۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
آدرس خرید اسناد : تهران - بلوار کشاورز - خیابان حجاب - شرکت آب منطقه ای تهران
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام عملیات اسکن اوراق پرونده های منابع آب زیر شرکت سهامی آب منطقه ای تهرانمناقصه انجام عملیات اسکن اوراق پرونده های منابع آب زیر شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن