مناقصه واگذاری تولید خودکار موردنیاز کانون پرورش فکری کودکان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۱۰۹۳۰۰۰۰۱۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۱۰۲۲۱۳۷
انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تولید خودکار موردنیاز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵ تا ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران
۰۲۱۸۴۰۱۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تولید خودکار موردنیاز کانون پرورش فکری کودکان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمناقصه واگذاری تولید خودکار موردنیاز کانون پرورش فکری کودکان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن