مناقصه ارزیابی کیفی خرید پنج میلیون عدد پاکت کاغذی سه پتروشیمی اروند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی اروند

شماره آگهی ۰۵۶/۹۸/۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۱۰۲۵۲۲۸
انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید پنج میلیون عدد پاکت کاغذی سه لایه S-PVC و یک میلیون عدد پاکت کاغذی سه لایه E-PVC شرکت پتروشیمی اروند به مدت یک سال
شرایط : ارائه مدارک ثبتی شرکت حوی تصاویر مصدق (اساسنامه، کد اقتصادی، شناسه ملی، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تصمیمات / تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی تا کنون -ارائه پروانه بهره برداری)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال / سپرده شركت در مناقصه ۱۵.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ق ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندر ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۳
آدرس ارسال مدارک : حراست
۰۶۱۵۲۱۲۶۶۰۵ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.arvandpvc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم --- جلسه توجیهی ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خرید پنج میلیون عدد پاکت کاغذی سه پتروشیمی اروندمناقصه ارزیابی کیفی خرید پنج میلیون عدد پاکت کاغذی سه پتروشیمی اروند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن