مناقصه 2098003377000275 : بهسازی و آسفالت و نصب علائم ایمنی راه و شهرسازی استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۱۰۲۶۱۴۹
انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۹۸۰۰۳۳۷۷۰۰۰۲۷۵ : بهسازی و آسفالت و نصب علائم ایمنی سه راهی میارکلا با برآورد ۱۳.۵۰۳.۸۰۵.۸۳۰ ریال و تضمین ۷۶۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۸۰۰۳۳۷۷۰۰۰۲۷۶ : احداث پل رودخانه ای کاسگرکلا واقع در رودخانه سیاهرود با برآورد ۱۰.۸۹۵.۴۲۱.۹۰۶ ریال و تضمین ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۸۰۰۳۳۷۷۰۰۰۲۷۷ : تکمیل پل جیسا - دانیال و راه دسترسی عباس آباد با برآورد ۷.۹۳۲.۱۳۳.۰۴۷ ریال و تضمین ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۸۰۰۳۳۷۷۰۰۰۲۷۸ : احداث پل روستای قادیکلا بزرگ قائمشهر با برآورد ۷.۹۱۲.۱۸۱.۲۲۲ ریال و تضمین ۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۸۰۰۳۳۷۷۰۰۰۲۷۹ : بهسازی راه روستایی کوتنا به شهرک یثرب شهرستان قائمشهر با برآورد ۳.۲۴۸.۱۳۳.۲۲۵ ریال و تضمین ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۹۸۰۰۳۳۷۷۰۰۰۲۸۰ : احداث پل روستای بلیران شهرستان آمل با برآورد ۱۵.۹۶۰.۷۵۸.۶۲۰ ریال و تضمین ۷۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۵ از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در راه و ترابری (حمل و نقل) الزامیست --- گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- ساری خیابان جام جم اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- ساری خیابان جام جم اداره پیمان و رسیدگی
۰۱۱۳۳۳۶۳۹۰۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - تجدید
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 2098003377000275 : بهسازی و آسفالت و نصب علائم ایمنی راه و شهرسازی استان مازندرانمناقصه 2098003377000275 : بهسازی و آسفالت و نصب علائم ایمنی راه و شهرسازی استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن