مناقصه 3226113 - تهیه و حمل کیت انشعابات شهرهای استان آب و فاضلاب شهری استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهری استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۱۰۲۸۸۰۰
انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۳۲۲۶۱۱۳ - تهیه و حمل کیت انشعابات شهرهای استان - برآورد ۱۲.۵۸۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۶۲۹.۰۵۵.۰۰۰ ریال --- ۳۲۲۶۱۱۶ - تهیه و حمل کیت انشعابات شهرهای استان - برآورد ۶.۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۳۰۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۲۲۶۱۱۸ - تهیه و حمل نصب و راه اندازی کلرسنج و کدورت سنج آنلاین در سطح استان - برآورد ۳.۲۳۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۱۶۱.۶۷۵.۰۰۰ ریال --- ۳۲۲۶۱۱۹ - تهیه حمل نصب و راه اندازی تابلو سافت استارتر و اینورتر بطور کامل برای شهرهای استان - برآورد ۶.۹۲۸.۰۱۵.۰۰۰ ریال - تضمین ۳۴۶.۴۱۰.۰۰۰ ریال --- ۳۲۲۶۱۲۲ - تهیه و حمل تحویل و راه اندازی کنتورهای الکترومغناطیسی شهرهای استان - برآورد ۵.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۲۵۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران --- دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب گلستان واقع در استان گلستان گرگان میدان بسیج سایت اداری
۰۱۷۳۲۴۲۶۳۰۶ تلفن - فکس
- ایمیل iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت دوم - یک مرحله ای -- به عکس اگهی مراجعه شود
منابع : نشریات استان گلستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 3226113 - تهیه و حمل کیت انشعابات شهرهای استان آب و فاضلاب شهری استان گلستانمناقصه 3226113 - تهیه و حمل کیت انشعابات شهرهای استان آب و فاضلاب شهری استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن