مناقصه خرید انواع تابلو کمپکت برابر 4 برگ نقشه دیاگرام توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شماره آگهی ۱۹۹-۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۱۰۲۸۹۸۱
انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید انواع تابلو کمپکت برابر ۴ برگ نقشه دیاگرام الکتریکی تابلوها با لوازم اندازه گیری و مشخصات فنی : ۱- تابلو کمپکت تک سلولی با دژتکتور و سکسیونر قابل قطع زیربار به تعداد ۲۵ دستگاه با سپرده ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- تابلو ۲۰ کیلوولت کمپکت نیم سلولی رایزر به تعداد ۳ دستگاه با سپرده ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- تابلو ۲۰ کیلوولت کمپکت نیم سلولی اندازه گیری مجهز به pt به تعداد ۳ دستگاه با سپرده ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا ۰۱۰۵۵۹۲۶۷۷۰۰۹ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج نوبت دوم تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت الف ب ج ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : ارومیه، خیابان سربازان گمنام (برق سابق)، نرسیده به چهارراه مخابرات، شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، واحد تدارکات
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت توزیع برق آذربایجان غربی
۰۴۴۳۱۱۰۴۳۹۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.waepd.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید انواع تابلو کمپکت برابر 4 برگ نقشه دیاگرام توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربیمناقصه خرید انواع تابلو کمپکت برابر 4 برگ نقشه دیاگرام توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن