مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه و جابجایی شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

شماره آگهی ۰۲۰۸/۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۱۰۲۹۷۴۵
انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه و جابجایی مجتمع آموزش فنون اهواز با برآورد ۳۸,۲۴۰,۸۲۴,۳۶۳
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی با مجوز فعالیت در زمینه خدمات عمومی ـ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۹۱۲.۰۴۱.۲۱۸ ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ساعت ۸.۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز- کوی فداييان اسلام – خيابان پارک ۴ (روبروی ساختمان امور مسافرت) ساختمان اداری امور حقوقی و قراردادها – اتاق کنترل توضيح اسناد قراردادها (اتاق شماره ۱) و یا تهران ـ میدان آرژانتین ابتدای خیابان بیهقی پلاک ۲۸ ساختمان مرکزی یازدهم شرکت ملی نفت ایران طرقه دوم دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفت خیز جنوب
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای - اعلام آمادگی حداکثر ۷ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم - تحویل مدارک ارزیابی کیفی ۱۴ روز
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه و جابجایی شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوبمناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه و جابجایی شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن