مناقصه انجام خدمات بهره برداری،تعمیر ونگهداری ایستگاههای سنجش آب وهواشناسی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۱۵۹۷۰۰۰۱۴۸
کد آریاتندر : ۹۸۱۰۳۰۹۶۹۲۱۷۶
انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات بهره برداری،تعمیر ونگهداری ایستگاههای سنجش آب وهواشناسی سال ۹۸-۹۹ با برآورد ۸۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱,۰۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
آدرس خرید اسناد : خوزستان-اهواز-بلوار گلستان-ساختمان ۵ طبقه سازمان آب وبرق خوزستان-طبقه همکف-دبیرخانه مرکزی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : آخرین مهلت تحویل فیزیک اسناد به سازمان ،تا آخر وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ میباشد.وتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ آخرین مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد(آپلوداسناد وپیشنهاد قیمت )توسط پیمانکار در سامانه میباشدنوع تضمین شرکت در مناقصه طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ میباشد.منظور از بازگشایی پاکت ها در ذیل،بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی میباشد وبازگشایی پاکات مناقصه گرانی که حد نصاب امتیاز را کسب مینمایندتاریخ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ساعت ۱۰ صبح میباشد.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات بهره برداری،تعمیر ونگهداری ایستگاههای سنجش آب وهواشناسی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستانمناقصه انجام خدمات بهره برداری،تعمیر ونگهداری ایستگاههای سنجش آب وهواشناسی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن