مناقصه بهسازی و آسفالت معابر منطقه صفا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت معابر منطقه صفا

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۰۱۹۶۹۲۶۵۶
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت معابر منطقه صفا با برآورد ۳
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
توضیحات : شرکت کنندگان می بایست سپرده یا تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب ۱۰۰۸۳۶۸۵۳۸۳۷ نزد بانک شهر شعبه بروجرد واریز نمایند و آن را در پاکت الف در سامانه بارگذاری نمایند. ضروریست اصل ضمانت نامه و یا فیش واریزی در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه محرمانه واقع در حراست شهرداری گردد.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بهسازی و آسفالت معابر منطقه صفا مناقصه بهسازی و آسفالت معابر منطقه صفا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن