مناقصه تجدیدمناقصه فاز 2 آماده سازی محله 12
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدمناقصه فاز ۲ آماده سازی محله ۱۲ شهرجدید شیرین شهر

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۰۱۹۶۹۲۷۲۰
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدمناقصه فاز ۲ آماده سازی محله ۱۲ شهرجدید شیرین شهر با برآورد ۳۹
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
توضیحات : تضمين‌ فرایند ارجاع کار كه‌ بايد طبق‌ شرح‌ مندرج‌ در دعوتنامه‌ مناقصه‌ مطابق تصویب نامه هیآت وزیران و فرمهای پیوستی آیین نامه تضمین معاملات دولتی شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ تهيه‌ گردد.۴۰-ارائه کلیه صورتهای مالی ۱۳۹۷ همراه با اسناد الزامی می باشد.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تجدیدمناقصه   فاز 2 آماده سازی محله 12 مناقصه تجدیدمناقصه   فاز 2 آماده سازی محله 12
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن