مناقصه خرید تیرهای روشنایی دکوراتیو و ملزومات
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید تیرهای روشنایی

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۰۱۳۱۴
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تیرهای روشنایی با برآورد ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهینامه صلاحیت و ایمنی کار پیمانکاری (موضوع مناقصه در رشته مربوط از اداره کار و امور اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تیرهای روشنایی دکوراتیو و ملزومات مناقصه خرید تیرهای روشنایی دکوراتیو و ملزومات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن