مناقصه 9834090 : آهن آلات با برآورد 14.556.951.780 ریال و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید اقلام..

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۰۱۸۸۳
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید اقلام..
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز پس از آن
تاریخ ارسال مدارک : ۲۸ روز پس از آخرین روز دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 9834090 : آهن آلات با برآورد 14.556.951.780 ریال و مناقصه 9834090 : آهن آلات با برآورد 14.556.951.780 ریال و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن