مناقصه واگذاري امور نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۳۴۰۴۰۰۰۰۶۶
کد آریاتندر : ۹۸۱۱۱۰۹۶۹۴۴۵۰
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
برگزاری : استان عجمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاري امور نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکی مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
آدرس خرید اسناد : استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - بلوار آیت اله کاشانی - ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاري امور نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانیمناقصه واگذاري امور نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن