مناقصه اجرای عمليات قرائت کنتور ، توزيع قبوض آب بهاء شرکت آب و فاضلاب شهری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب شهری

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۵۰۸۸۰۰۰۰۲۰
کد آریاتندر : ۹۸۱۱۱۵۹۶۹۵۳۴۶
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
برگزاری : استان عجمان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عمليات قرائت کنتور ، توزيع قبوض آب بهاء و وصول مطالبات اشتراکهاي واقع درمحدوده امور آبفاي شهرکرد با برآورد ۶
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
آدرس خرید اسناد : شهرکرد میدان قدس شرکت آب وفاضلاب شهری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عمليات قرائت کنتور ، توزيع قبوض آب بهاء شرکت آب و فاضلاب شهریمناقصه اجرای عمليات قرائت کنتور ، توزيع قبوض آب بهاء شرکت آب و فاضلاب شهری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن