مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پایه بتنی 9 شرکت توزیع نیروی برق
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت توزیع نیروی برق

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۹۰۰۴۰۰۰۰۷۴
کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۸۹۶۹۷۲۳۶
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
برگزاری : استان عجمان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پایه بتنی ۹ متری نوع H
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
آدرس خرید اسناد : شهرکرد بلوار شریعتی تقاطع خیابان فردوسی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پایه بتنی 9 شرکت توزیع نیروی برقمناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پایه بتنی 9 شرکت توزیع نیروی برق
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن