مناقصه 2/50/98 : خرید پایه بتنی برق تیپ گرد تنیده توزیع نیروی برق استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان خوزستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۱۲۰۴۸۲
انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۲/۵۰/۹۸ : خرید پایه بتنی برق تیپ گرد تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو --- ۲/۵۱/۹۸ : خرید هادی بدون روکش تقویت شده با فولاد هاینا
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ بانک صادرات اهواز شعبه دز / سپرده شركت در مناقصه به حساب بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان طبقه دوم اتاق ۲۰۲ امور بازرگانی و قراردادها - سایت
آدرس ارسال مدارک : اهواز امانیه خ شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان طبقه اول دفتر حراست و امور محرمانه
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kepdc.co.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : شروع
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 2/50/98 : خرید پایه بتنی برق تیپ گرد تنیده توزیع نیروی برق استان خوزستانمناقصه 2/50/98 : خرید پایه بتنی برق تیپ گرد تنیده توزیع نیروی برق استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن