استعلام سرویس ونگهداری پشتیبانی یکساله7دستگاه آسانسورنصب در4دستگاه ساختمان به شرح کمیته امداد امام خمینی استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام کمیته امداد امام خمینی استان قم

شماره آگهی ۱۱۹۹۰۰۵۱۱۴۰۰۰۰۰۵
کد آریاتندر : ۹۹۰۱۱۱۱۱۹۹۰۰۵۱۱۴۰۰۰۰۰۵
انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : استعلام سرویس ونگهداری پشتیبانی یکساله۷دستگاه آسانسورنصب در۴دستگاه ساختمان به شرح پیوست. تامین کننده میبایست صرفاازاستان قم باشد.
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹-۰۱-۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام سرویس ونگهداری پشتیبانی یکساله7دستگاه آسانسورنصب در4دستگاه ساختمان به شرح کمیته امداد امام خمینی استان قماستعلام سرویس ونگهداری پشتیبانی یکساله7دستگاه آسانسورنصب در4دستگاه ساختمان به شرح کمیته امداد امام خمینی استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن