استعلام سوزن بیوپسی مغزاستخوان11
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام سوزن بیوپسی مغزاستخوان۱۱

کد آریاتندر : ۹۹۰۳۰۲۱۱۹۹۰۹۰۹۸۸۰۰۰۲۰۸
انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : استعلام سوزن بیوپسی مغزاستخوان۱۱
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹-۰۳-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام سوزن بیوپسی مغزاستخوان11	 استعلام سوزن بیوپسی مغزاستخوان11
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن