مناقصه ارزیابی کیفی ﻗﺮاﺋﺖ ادوات ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﻧﻤﻮﻧﻪ شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۰۳۰۳۲۵۱
انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ﻗﺮاﺋﺖ ادوات ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ایستگاههای آب و هواشناسی با برآورد ۸
شرایط : گواهینامه صلاحیت معتبر در زمینه خدمات عمومی امور تاسیساتی امور حمل و نقل و نگهداری و خدمات فضای سبز امور آشپزخانه و رستوران ادازه کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۴۰۰۱۱۰۱۷۰۴۰۱۸۴۶۱ بانک مرکزی به نام شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان / سپرده شركت در مناقصه ۴۳۰,۴۷۳,۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) - بندرعباس - بلوار امام خميني - جنب خيابان سمدو - شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)- دبیرخانه محرمانه اداره حراست دستگاه مناقصه گزار
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی ﻗﺮاﺋﺖ ادوات ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﻧﻤﻮﻧﻪ شرکت سهامی  آب منطقه ای هرمزگانمناقصه ارزیابی کیفی ﻗﺮاﺋﺖ ادوات ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﻧﻤﻮﻧﻪ شرکت سهامی  آب منطقه ای هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن