مناقصه ارزیابی کیفی انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه تهیه و تولید مواد معدنی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شماره آگهی ۴۳-۴/۹۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۰۴۱۵۲۸۲
انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی استان های اصفهان، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و اردبیل
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴.۵۵۴.۰۰۰.۰۰ ریال به صورت واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۱۰ صبح الی ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه تهیه و تولید مواد معدنی ایرانمناقصه ارزیابی کیفی انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه تهیه و تولید مواد معدنی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن