استعلام phمتر-INSMARK-IR136با دقت یک هزارم-0/001 جهت ثبت دانشگاه شهرکرد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام دانشگاه شهرکرد

شماره آگهی ۱۱۹۹۰۰۳۹۳۵۰۰۰۲۳۳
کد آریاتندر : ۹۹۰۴۱۸۱۱۹۹۰۰۳۹۳۵۰۰۰۲۳۳
انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
برگزاری : استان عجمان
 
شرح آگهی : استعلام phمتر-INSMARK-IR۱۳۶با دقت یک هزارم-۰/۰۰۱ جهت ثبت کالا از ایران کد مشابه استفاده شده است.
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹-۰۴-۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام phمتر-INSMARK-IR136با دقت یک هزارم-0/001    جهت ثبت دانشگاه شهرکرداستعلام phمتر-INSMARK-IR136با دقت یک هزارم-0/001    جهت ثبت دانشگاه شهرکرد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن