استعلام میلگرد آجدار و سیم مفتول ایران کد انتخابی مشابه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام میلگرد آجدار و سیم مفتول ایران کد انتخابی مشابه می باشد. طبق فایل پیوستی قیمت جمع کل فاکتور بدون ارزش افزوده در سامانه درج گردد.

کد آریاتندر : ۹۹۰۴۲۳۱۱۹۹۰۰۳۵۲۳۰۰۰۲۸۴
انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : استعلام میلگرد آجدار و سیم مفتول ایران کد انتخابی مشابه می باشد. طبق فایل پیوستی قیمت جمع کل فاکتور بدون ارزش افزوده در سامانه درج گردد.
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹-۰۴-۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام میلگرد آجدار و سیم مفتول ایران کد انتخابی مشابه استعلام میلگرد آجدار و سیم مفتول ایران کد انتخابی مشابه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن