مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور جاری ستاد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور جاری ستاد شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری-تجديد شده

کد آریاتندر : ۹۹۰۴۲۵۹۶۱۱۸۱۱۸
انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
برگزاری : استان عجمان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور جاری ستاد شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری-تجديد شده با برآورد ۱۴
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور جاری ستاد مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور جاری ستاد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن