استعلام راهبری پروژه ها محله ما
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام راهبری پروژه ها...

کد آریاتندر : ۹۹۰۴۲۵۱۴۸
انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : استعلام راهبری پروژه ها...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رشته پیمانکاران خدمات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام راهبری پروژه ها محله ما استعلام راهبری پروژه ها محله ما
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن