مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی به صورت حجمی برگزار کند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه امور خدمات

کد آریاتندر : ۹۹۰۴۲۵۱۶۰
انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه امور خدمات
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی (توکن)
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع پاکت (الف) علاوه بر بارگذاری در سامانه، می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت در بسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ به دبیرخانه مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود. نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی به صورت حجمی برگزار کند مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی به صورت حجمی برگزار کند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن