مناقصه ارزیابی کیفی تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت عملیات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شماره آگهی ۰۰۰۷/۹۹/۱ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۰۷۲۸۱۰۲
انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت عملیات اداره خدمات فنی چاه ها مربوط به مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه ها : تامین نیروی انسانی مورد نیاز از قبیل استادکار مکانیک تعمیرات دستگاه ها، مکانیک ابزار دقیق، آزمایشگر چاه، سرآزمایشگر چاه، جوشکار و انباردار و تامین البسه و وسایل ایمنی و وسایل و ابزار کار جهت انجام عملیات های تعمیراتی و چاه های بهره برداری نفت و گاز با برآورد ۱۷۰,۳۲۳,۳۳۲,۵۱۹
شرایط : مجوز از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات کد ۴ - گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی - ارایه یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی - معرفی نامه و کارت ملی - ارایه یک نسخه از اساسنامه، شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴.۸۴۶.۴۶۶.۶۵۱ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ راس ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز، کوی فدائیان اسلام، خیابان پارک ۴، روبروی امور مسافرت، مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها، اتاق کنترل و توزیع اسناد قرارداد، اتاق شماره ۱ و یا تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابا ن بیهقی، پلاک ۲۸، ساختمان مرکزی یازدهم، شرکت ملی نفت ایران، طبقه دوم، دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای - اعلام آمادگی ۵ روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم - ارسال مدارک ارزیابی کیفی ۱۴ روز
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت عملیات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوبمناقصه ارزیابی کیفی تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت عملیات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن