استعلام مانکن آموزشی سیمولاتور آموزشی احیاء نوزادبا قابلیت سیانوزهمراه با دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد

شماره آگهی ۱۲۹۹۰۳۰۷۴۰۰۰۰۰۱۸
کد آریاتندر : ۹۹۰۷۲۸۱۲۹۹۰۳۰۷۴۰۰۰۰۰۱۸
انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : استعلام مانکن آموزشی سیمولاتور آموزشی احیاء نوزادبا قابلیت سیانوزهمراه با کیت احیاء
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام مانکن آموزشی سیمولاتور آموزشی احیاء نوزادبا قابلیت سیانوزهمراه با دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزداستعلام مانکن آموزشی سیمولاتور آموزشی احیاء نوزادبا قابلیت سیانوزهمراه با دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن