استعلام مانکن آموشی دستگاه تناسلی زن آموزش IUD-کاندوم -رینگ و.. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد

شماره آگهی ۱۲۹۹۰۳۰۷۴۰۰۰۰۰۲۰
کد آریاتندر : ۹۹۰۷۲۸۱۲۹۹۰۳۰۷۴۰۰۰۰۰۲۰
انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : استعلام مانکن آموشی دستگاه تناسلی زن آموزش IUD-کاندوم -رینگ و..
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام مانکن آموشی دستگاه تناسلی زن آموزش IUD-کاندوم -رینگ و.. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزداستعلام مانکن آموشی دستگاه تناسلی زن آموزش IUD-کاندوم -رینگ و.. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن