مناقصه بکارگیری پیمانکار حمل آسفالت و مصالح سنگی پروژه های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری دزفول
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری دزفول

شماره آگهی ۴۷۹۷ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۰۷۲۹۱۷۰
انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه بکارگیری پیمانکار حمل آسفالت و مصالح سنگی پروژه های عمرانی خود با برآورد ۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی به حساب سپرده به شماره ۰۱۰۵۶۴۸۷۶۰۰۰ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : واحد کارپردازی
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بکارگیری پیمانکار حمل آسفالت و مصالح سنگی پروژه های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری دزفولمناقصه بکارگیری پیمانکار حمل آسفالت و مصالح سنگی پروژه های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری دزفول
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن