مناقصه اداره امور انبارهای شهید رجایی و ساری اداره کل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۱۰۱۴۰۰۰۹۳۸
کد آریاتندر : ۹۹۰۷۲۹۹۶۱۳۲۴۲۰
انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اداره امور انبارهای شهید رجایی و ساری اداره کل پشتیبانی امور دام استان مازندران
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۸۴۱,۷۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : ضمنا ضمانت نام بانکی به نام مناقصه گزار ( کلیه بانکها به جز بانک سرمایه و ایران زمین ) و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ) ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف لاک و مهر شده تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ به مناقصه گزار تسلیم گردد.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اداره امور انبارهای شهید رجایی و ساری اداره کل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشورمناقصه اداره امور انبارهای شهید رجایی و ساری اداره کل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن