مناقصه 1- خرید البسه پرسنلی - واحد مدیریت نظارت با دانشگاه علوم پزشکی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی ایران

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۰۸۰۱۳۲۶
انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- خرید البسه پرسنلی - واحد مدیریت نظارت با سپرده ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک مرحله ای) --- ۲- خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر - معاونت بهداشت با سپرده ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو مرحله ای) --- ۳- خرید خدمات تعخصصی شبکه بهداشت و درمان شهرری - معاونت بهداشت با سپرده ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو مرحله ای) --- ۴- خرید خدمات تخصصی مرکز بهداشت جنوب - معاونت بهداشت با سپرده ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو مرحله ای) --- ۵- واگذاری خودرو سواری - مرکز بهداشت جنوب با سپرده ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو مرحله ای) --- ۶- خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا - مرکز طبی کودکان با سپرده ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو مرحله ای)
شرایط : معرفی نامه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه واریز وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ الی ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : مرحله اول ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ و مرحله دوم ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
آدرس خرید اسناد : تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه دوم، اداره امور قراردادها، اتاق ۲۰۵
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://vcmdrp.tums.ac.ir وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1- خرید البسه پرسنلی - واحد مدیریت نظارت با دانشگاه علوم پزشکی ایرانمناقصه 1- خرید البسه پرسنلی - واحد مدیریت نظارت با دانشگاه علوم پزشکی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن