مناقصه خرید اورکت، لباس کار و لباس گرم، بادگیر و پتروشیمی شازند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی شازند

شماره آگهی ۱۴۷-۹۹ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۰۸۰۵۳۰۴|۸۲۵
انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید اورکت، لباس کار و لباس گرم، بادگیر و کفش ایمنی
شرایط : تصاویر اساسنامه، آگهی تاسیس و ثبت شرکت و آخرین تصمیمات مندرج در روزنامه رسمی --- تصویر گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی (کد اقتصادی) و ارائه شناسه ملی ، ارائه گدرش مالی نشانی و کدپستی و شم اره تلفن / فاکس --- تصویر شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) صاحبان امضای مجاز --- فهرست سواوبق کارهای انجام شده یا در حال انجام و یا مشابه موضوع مناقصه با گواهی پایان کار مفاصا حساب و رضایت نامه یا تشویق نامه از کارفرمایان قبلی --- ارا ئه گواهی صلاحیت فنی معتبر و مرتبط با موضوع منماقصه از مراجع ذیصلاح
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب جاری شماره ۰۱۰۵۷۶۳۷۸۰۰۰۰ بانک ملی به نام شرکت پتروشیمی شازند / سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ کل پیشنهادی به صورت نقدی یا چک بانکی یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اراک کیلومتر ۲۲ جاده بروجرد مجتمع پتروشیمی شازند دفتر امور پیمان ها
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۳۲۶۳۳۱۸۰-۹۵ -۰۸۶۳۲۶۳۳۱۶۳-۶۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید اورکت، لباس کار و لباس گرم، بادگیر و پتروشیمی شازندمناقصه خرید اورکت، لباس کار و لباس گرم، بادگیر و پتروشیمی شازند
مناقصه خرید اورکت، لباس کار و لباس گرم، بادگیر و پتروشیمی شازندمناقصه خرید اورکت، لباس کار و لباس گرم، بادگیر و پتروشیمی شازند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن