مناقصه خرید البسه پرسنلی (تجدید- یک مرحله ای) - سپرده
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید البسه ...

کد آریاتندر : ۹۹۰۸۰۵۴۲۴
انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید البسه ...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ و ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید البسه پرسنلی (تجدید- یک مرحله ای) - سپرده مناقصه خرید البسه پرسنلی (تجدید- یک مرحله ای) - سپرده
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن