مناقصه اصلاحیه : خرید لباس (2780 عدد پیراهن و 2780
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید لباس

کد آریاتندر : ۹۹۰۸۰۵۹۱۱
انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لباس با برآورد ۱۲,۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج دومین آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : اصلاحیه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه : خرید لباس (2780 عدد پیراهن و 2780 مناقصه اصلاحیه : خرید لباس (2780 عدد پیراهن و 2780
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن