مناقصه خرید 70 دست لباس آتش نشانی شهرداری آمل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری آمل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۰۸۱۲۵۶۸
انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۷۰ دست لباس آتش نشانی با برآورد ۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا به حساب ۰۲۲۰۶۶۸۹۸۲۰۰۰ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ازتاریخ انشار آگهی نوبت دوم به مدت ۵ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۴۴۲۲۹۰۰۱ تلفن ۰۱۱۴۴۲۵۹۴۹۷ فکس
- ایمیل http:// www.amol.ir وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید 70 دست لباس آتش نشانی  شهرداری آملمناقصه خرید 70 دست لباس آتش نشانی  شهرداری آمل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن