مناقصه خرید تعداد 4770 عدد کیف نامه رسانی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۳۰۶۷۰۰۰۰۵۳
کد آریاتندر : ۹۹۰۹۰۸۹۶۱۳۸۱۵۸
انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تعداد ۴۷۷۰ عدد کیف نامه رسانی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تعداد 4770 عدد کیف نامه رسانی  شرکت پست جمهوری اسلامی ایرانمناقصه خرید تعداد 4770 عدد کیف نامه رسانی  شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن