مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی ثبت اسناد و املاک مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ثبت اسناد و املاک مازندران

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۳۷۹۷۰۰۰۰۰۹
کد آریاتندر : ۹۹۰۹۰۹۹۶۱۳۸۸۰۶
انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی استان مازندران
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی ثبت اسناد و املاک مازندرانمناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی ثبت اسناد و املاک مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن