مناقصه ارزیابی (فشرده) خرید دستگاه سونوگرافی مبله با پروپ مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۶۰۲۱۰۰۰۰۰۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۰۹۰۹۹۶۱۳۸۸۹۲|۳۵۷
انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی (فشرده) خرید دستگاه سونوگرافی مبله با پروپ linearوconvex
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - قائمشهر، خیابان بابل، روبروی کوچه صداقت، ستاد مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - قائمشهر، خیابان بابل، روبروی کوچه صداقت، ستاد مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران
۰۱۱۴۲۲۶۵۶۱۸ تلفن ۰۱۱۴۲۲۴۳۴۸۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - دو مرحله ای
منابع : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران)
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه  ارزیابی (فشرده) خرید دستگاه سونوگرافی مبله با پروپ مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندرانمناقصه  ارزیابی (فشرده) خرید دستگاه سونوگرافی مبله با پروپ مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران
مناقصه  ارزیابی (فشرده) خرید دستگاه سونوگرافی مبله با پروپ مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندرانمناقصه  ارزیابی (فشرده) خرید دستگاه سونوگرافی مبله با پروپ مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن