مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۰۰۶۰۰۰۰۱۱۵
کد آریاتندر : ۹۹۰۹۰۹۹۶۱۳۸۹۴۵
انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه مورد نیاز بیمار در بیمارستان قائم(عج) با برآورد ۱۹
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پژوهشگاه علوم پزشکی مشهدمناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن