مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی بند مشبک بتنی مسلح( سرشاخه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۳۶۱۳۰۰۰۰۵۲
کد آریاتندر : ۹۹۰۹۰۹۹۶۱۳۸۹۷۴
انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی بند مشبک بتنی مسلح( سرشاخه گیر) در حوزه ساحلی شهرستان گلوگاه بر طبق طرح و نقشه ها و کتابچه اجرایی پیوست بر اساس فهرست بهای منابع طبیعی و آبخیزداری سال ۱۳۹۹ با برآورد ۱۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی بند مشبک بتنی مسلح( سرشاخه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساریمناقصه اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی بند مشبک بتنی مسلح( سرشاخه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن