مناقصه خرید لوازم عدل بندی دخانیات ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دخانیات ایران

شماره آگهی ۶۴۹/۵۷۹/۳۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۰۹۲۵۱۸۴
انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوازم عدل بندی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۷۰۰۰۷۰۱۳۳۶۶۰۹ به نام شرکت دخانیات اایران / سپرده شركت در مناقصه ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب قید شده و یا به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت ـ تهران خیابان قزوین شرک تدخانیات ایران اداره آموزش ـ طبقه اول اداره دبیرخانه طبقه اول
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی حراست به آدرس شرکت دخانیات ایران ساختمان گلچین طبقه اول
۰۲۱۵۱۲۶۱۳۱۳*-۵۱۲۶۱۶۵۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید لوازم عدل بندی  دخانیات ایرانمناقصه خرید لوازم عدل بندی  دخانیات ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن