مناقصه خرید اقلام در 5 ردیف شامل طبخ و صنایع شهید تهرانی مقدم (میلاد)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع شهید تهرانی مقدم (میلاد)

شماره آگهی ۳۱-۹۹-۱۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۱۱۰۶۶۰۵
انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید اقلام در ۵ ردیف شامل طبخ و توزیع غذای نیم روز به مقدار ۷۰.۰۰۰ پرس در سال - خرید کارتن بزگر به مقدار ۲۵۰۰۰ عدد - خرید کش ماسک به مقدار ۱۰.۰۰۰ کیلوگرم - خرید سلفون به مقدار ۱۰.۰۰۰ کیلوگرم - پارچه چلوار پنبه ای عرض ۱۵۰ سانتی متر به مقدار ۲۰.۰۰۰ متر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره IR۷۵۰۱۵۱۰۰۰۰۱۶۲۹۰۰۰۰۰۹ نزد بانک سپه شعبه ماهدشت کد ۱۶۲۹ به نام مجتمع صنعتی میلاد / سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد قیمت پیشنهادی به صورت ضمانتنامه بانکی چک تضمین شده بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری شماره ۹۳۴۸۲ بانک سپه شعبه ماهدشت کد ۱۶۲۹ به نام مجتمع صنعتی میلاد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۰ روز بعد از آخرین مهلت تحویل پاکت ها
آدرس خرید اسناد : جاده شهریار - صفادشت - چهارراه بی بی سکینه - امیرآباد صنایع شهید تهرانی مقدم - مدیریت بازرگانی
آدرس ارسال مدارک : جاده شهریار - صفادشت - چهارراه بی بی سکینه - امیرآباد صنایع شهید تهرانی مقدم - مدیریت بازرسی
۰۲۱۶۵۷۴۱۱۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید اقلام در 5 ردیف شامل  طبخ و صنایع شهید تهرانی مقدم (میلاد)مناقصه خرید اقلام در 5 ردیف شامل  طبخ و صنایع شهید تهرانی مقدم (میلاد)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن