مناقصه زیرسازی و جدول گذاری در شهرک صنعتی نوبران صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

کد آریاتندر : ۹۹۱۱۰۸۳۶۱۵
انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه زیرسازی و جدول گذاری در شهرک صنعتی نوبران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹-۱۱-۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹-۱۱-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹-۱۱-۲۵
آدرس خرید اسناد : درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir ۰۸۶۳۳۴۴۳۳۱۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۳۳۴۴۳۳۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۹-۱۲-۲۳ ---- تجدید شده --- 
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه زیرسازی و جدول گذاری در شهرک صنعتی نوبران صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانمناقصه زیرسازی و جدول گذاری در شهرک صنعتی نوبران صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن