مناقصه کاغذ A4 هشتاد گرمی ایرانی طبق مشخصات فنی مندرج اداره کل امور مالیاتی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل امور مالیاتی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۷
کد آریاتندر : ۹۹۱۱۱۵۹۶۱۵۰۸۳۳
انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
برگزاری : استان شارجه
 
شرح آگهی : مناقصه کاغذ A۴ هشتاد گرمی ایرانی طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه کاغذ A4 هشتاد گرمی ایرانی طبق مشخصات فنی مندرج اداره کل امور مالیاتی استان فارسمناقصه کاغذ A4 هشتاد گرمی ایرانی طبق مشخصات فنی مندرج اداره کل امور مالیاتی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن