مناقصه فرآخوان نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۹۱۶۵۱۰۰۰۰۱۲
کد آریاتندر : ۹۹۱۱۱۹۹۶۱۵۲۵۹۹
انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
برگزاری : استان شارجه
 
شرح آگهی : مناقصه فرآخوان نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۳۷ ، واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه فرآخوان نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریزمناقصه فرآخوان نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن