مناقصه اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل در نظر اداره کل ورزش و جوانان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل ورزش و جوانان

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۱۱
کد آریاتندر : ۹۹۱۱۲۶۹۶۱۵۳۹۸۰
انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث زمین ورزشی روباز روستای خلیل آباد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. در ضمن علاوه بر سامانه ستاد مناقصه گران مکلف به ارایه پاکت های الف و ج بصورت فیزیکی در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره می باشند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ایران ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ می باشد. با برآورد ۴
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل در نظر اداره کل ورزش و جوانانمناقصه اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل در نظر اداره کل ورزش و جوانان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن