استعلام طراحی مدلسازی وساخت تندیس آقای مهندس خلیلی (کارافرین پیشگام) موسسه کار و تامین اجتماعی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام موسسه کار و تامین اجتماعی

شماره آگهی ۱۲۹۹۰۰۳۲۰۴۰۰۰۰۳۴
کد آریاتندر : ۹۹۱۱۲۸۱۲۹۹۰۰۳۲۰۴۰۰۰۰۳۴
انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام طراحی مدلسازی وساخت تندیس آقای مهندس خلیلی (کارافرین پیشگام)
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام طراحی مدلسازی وساخت تندیس آقای مهندس خلیلی (کارافرین پیشگام) موسسه کار و تامین اجتماعیاستعلام طراحی مدلسازی وساخت تندیس آقای مهندس خلیلی (کارافرین پیشگام) موسسه کار و تامین اجتماعی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن