استعلام چاپ فرمهای اداری خودکاربن چهار نسخه ای A4 سریال نفت فلات قاره ایران در استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام نفت فلات قاره ایران در استان تهران

شماره آگهی ۱۱۹۹۰۹۳۶۳۱۰۰۰۴۲۱
کد آریاتندر : ۹۹۱۱۲۹۱۱۹۹۰۹۳۶۳۱۰۰۰۴۲۱
انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : استعلام چاپ فرمهای اداری خودکاربن چهار نسخه ای A۴ سریال دار بشرح پیوست
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹-۱۲-۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام چاپ فرمهای اداری خودکاربن چهار نسخه ای A4 سریال نفت فلات قاره ایران در استان تهراناستعلام چاپ فرمهای اداری خودکاربن چهار نسخه ای A4 سریال نفت فلات قاره ایران در استان تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن