مناقصه نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 141 مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شماره آگهی ۲۰۹۹۰۹۱۶۵۱۰۰۰۰۱۳
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۰۲۹۶۱۵۵۵۳۹
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۱ ایاب و ذهاب کارکنان با برآورد ۱۱
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 141 مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریزمناقصه نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 141 مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن