مناقصه انجام مطالعات سامانه تحلیلی تصادفات GIS جهت معاونت حمل، شهرداری اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۹۱۲۰۴۹۰۲|۱۰۱۹
انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام مطالعات سامانه تحلیلی تصادفات GIS جهت معاونت حمل، نقل، ترافیک شهرداری اهواز با برآورد ۵,۴۸۵,۹۴۱,۴۷۴
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۷۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت سوم - تمدید
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام مطالعات سامانه تحلیلی تصادفات GIS جهت معاونت حمل، شهرداری اهوازمناقصه انجام مطالعات سامانه تحلیلی تصادفات GIS جهت معاونت حمل، شهرداری اهواز
مناقصه انجام مطالعات سامانه تحلیلی تصادفات GIS جهت معاونت حمل، شهرداری اهوازمناقصه انجام مطالعات سامانه تحلیلی تصادفات GIS جهت معاونت حمل، شهرداری اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن